Bezpieczny podpis elektroniczny

Jeden e-podpis – wiele zastosowań

Bezpieczny podpis elektroniczny to unikalność podpisu, który jest ściśle związany z danym dokumentem.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oferuje zestawy z certyfikatem kwalifikowanym do składania podpisu elektronicznego. Certyfikat kwalifikowany to certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny pozwala jednoznacznie ustalić, kto jest autorem podpisanego dokumentu i jest równoważny z mocy prawa podpisowi własnoręcznemu. Podpis elektroniczny ma coraz szersze zastosowanie m.in. do rozliczeń z ZUS, wysyłania deklaracji podatkowych, składania wniosków do KRS, podpisywania wiążących umów z kontrahentami czy aktualizowania danych w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,18
WIBOR 3M - średnia 0,21

 

Kod  SWIFT/BIC: POLUPLPR

KURSY WALUT
 

Symbol Skup Sprzedaż
USD 3.7420 3.9286
EUR 4.4422 4.6679