Co warto wiedzieć o zastrzeżeniu numeru PESEL – po 01.06.2024 roku

Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania czy PESEL Klienta nie jest zastrzeżony. Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni Cię, gdy ktoś bez Twojej wiedzy chce go użyć, aby:

- zaciągnąć kredyt lub pożyczkę,

- zamówić kopię karty SIM,

- podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości (nabycia/zbycia/obciążenia).

 

W jakich sytuacjach sprawdzimy w Banku, czy Twój PESEL jest zastrzeżony:

- wypłaty większej kwoty w kasie Banku (przekraczającej dziennie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia),

- przed podpisaniem umowy rachunku osobistego, oszczędnościowego lub walutowego,

- przed podpisaniem umowy o kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, limit w ROR,

- przed podpisaniem zmiany warunków, aneksu do umowy, którego skutkiem jest zwiększenie zadłużenia z tytułu kredytu lub limitu w ROR.

W momencie wykonywania tych czynności w Banku, nie możesz mieć zastrzeżonego numeru PESEL. Jeśli PESEL będzie zastrzeżony, musisz cofnąć zastrzeżenie lub tymczasowo cofnąć zastrzeżenie. Po podpisaniu umowy lub wypłacie w kasie Banku pieniędzy możesz znów zastrzec swój PESEL.

PESEL możesz zastrzec przez internet na stronie www.gov.pl, w aplikacji mObywatel, albo podczas wizyty w Urzędzie Gminy.

Aby ponownie zastrzec numer PESEL, musisz poczekać 30 minut od wycofania zastrzeżenia. Gdy składasz dyspozycję cofnięcia zastrzeżenia, możesz także wskazać datę i godzinę, w której system sam automatycznie ponownie zastrzeże Twój PESEL.

Pamiętaj. Masz zastrzeżony numer PESEL? Jeśli ktoś nieuprawniony będzie chciał go użyć, Bank odmówi zawarcia umowy lub jej zmiany. Nie wypłaci też gotówki w kasie w kwocie przewyższającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

 

Pytania i odpowiedzi:

  • Jak mogę zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Jeśli chcesz zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie swojego numeru PESEL, zaloguj się na stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel. Możesz również udać się do dowolnego urzędu gminy.

  • Mam konto wspólne. Czy zastrzeżenie numeru PESEL działa również dla drugiego Posiadacza rachunku?

Częściowo tak. Każdy ze Współposiadaczy rachunku musi osobno zastrzec swój numer PESEL. Jeśli masz konto wspólne i np. Twój Współposiadacz zastrzegł swój numer PESEL, nie otworzysz z nim nowego rachunku, a także nie zawrzesz nowej umowy kredytowej oraz nie zwiększysz limitu kredytu w ROR, dopóki Twój Współposiadacz nie cofnie zastrzeżenia swojego numeru PESEL.

  • Czy mogę cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL w Banku?

Nie, ponieważ przepisy prawa nie nakazują bankom przyjmowania takiej dyspozycji. By cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, zaloguj się na stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel albo idź do urzędu gminy. Jeśli chcesz ponownie zastrzec numer PESEL, możesz to zrobić po 30 minutach od wycofania zastrzeżenia.

  • Kiedy muszę cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Cofnij zastrzeżenie numeru PESEL np. kiedy chcesz założyć w Banku indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy, gdy chcesz wziąć kredyt lub zwiększyć limit zadłużenia w ROR, wypłacić gotówkę w kasie Banku wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Uwaga - jeśli w ciągu jednego dnia chcesz łącznie wypłacić gotówkę w kasie Banku większą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, numer PESEL nie może być zastrzeżony. Zgodnie z prawem, jeśli numer PESEL będzie zastrzeżony to zablokujemy Ci wypłatę w kasie z Twoich rachunków w Banku na 12 godzin. Jeśli chcesz wypłacić mniejszą kwotę, nie musisz nic robić.

  • Chcę wypłacić większą kwotę gotówki w kasie Banku, a mam zastrzeżony numer PESEL, co muszę zrobić?

Jeśli kwota gotówki, którą chcesz wypłacić, przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (lub łączna suma wypłat gotówkowych w kasie Banku w ciągu jednego dnia), cofnij przed złożeniem dyspozycji wypłaty zastrzeżenie numeru PESEL. Po 30 minutach możesz go ponownie zastrzec.

  • Co się stanie, jeśli mam zastrzeżony numer PESEL, a chcę wypłacić kwotę gotówkę w kasie Banku wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia?

Zgodnie prawem, jeśli numer PESEL będzie zastrzeżony, to zablokujemy Ci wypłatę z Twoich rachunków w Banku w kasie na 12 godzin. Pamiętaj, że limit trzykrotność minimalnego wynagrodzenia nie dotyczy wypłat w bankomacie i dyspozycji przelewów.

  • Czy mając zastrzeżony numer PESEL mogę zlecić przelew kwoty przewyższającej limit trzykrotności minimalnego wynagrodzenia?

Tak.

  • Czy mając zastrzeżony numer PESEL mogę wypłacić w bankomacie kwotę przewyższającą limit trzykrotności minimalnego wynagrodzenia?

Tak.

  • Czym jest państwowy Rejestr Zastrzeżeń numerów PESEL?

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL to państwowa baza w której gromadzone są informacje na temat zastrzeżenia numeru PESEL. Dane zawarte w rejestrze to np. informacja o: chwili zastrzeżenia lub anulowaniu zastrzeżenia numeru PESEL, oraz o podmiocie, który zarejestrował te zdarzenia. Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, znajdzie się on w państwowym rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

  • Nie pamiętasz, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony?

Status sprawdzisz w aplikacji mObywatel.