RODO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie przetwarza Państwa dane w zależności od zakresu współpracy, m. in. aby zawrzeć umowę, prowadzić rachunki bankowe oraz bezpiecznie realizować dyspozycje, a także by informować Państwa o naszych usługach oraz wprowadzanych nowościach.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu z pracownikami dowolnej placówki Banku. Pracownicy Banku odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych przez MBS w Myszkowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez BIK

RODO - ogólna informacja

Wniosek dotyczący skorzystania z praw wynikających z RODO.

Zasady obsługi klienta w zakresie danych osobowych.