TalentowiSKO

Ideą programu TalentowiSKO jest myśl, że młody człowiek ma wpływ na swoją przyszłość. TalentowiSKO pokazuje dzieciom i młodzieży, że każdy z nas ma jakiś talent. Zdefiniowanie własnych uzdolnień prowadzi do aktywności, a przedsiębiorczość do sukcesu finansowego. W ten sposób zatacza się koło: od marzeń do odkrywania talentów i pieniędzy, a dzięki pieniądzom do realizacji marzeń.

Program TalentowiSKO ma za zadanie poszerzać wiedzę o finansach wśród najmłodszych. Wskazywać bardzo młodym ludziom wzorce tych, którzy ciężką pracą doszli do swojej pozycji, pieniędzy, a często także i sławy. Środkami do celu stają się: systematyczne oszczędzanie i gospodarowanie domowymi finansami oraz pozytywne myślenie o pieniądzach i pracy. Program TalentowiSKO rozwija postawy przedsiębiorczości i uczy, jak sobie w życiu radzić. Pomocą służą specjalnie przygotowane w tym celu scenariusze lekcji oraz karty pracy.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie wspiera i aktywnie uczestniczy w życiu swoich lokalnych społeczności. Prowadzone pod patronem Banku Szkolne Kasy Oszczędności uczą przedsiębiorczości, oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi. Program TalentowiSKO jest dodatkowo szansą dla szkół do rozszerzenia oferty edukacyjnej, szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony. Uczniom zaś daje możliwość lepszego przygotowania się do testów, egzaminów, konkursów i olimpiad.

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych (w tym Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie) realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.

Program TalentowiSKO jest realizowany w szkołach, w oparciu o scenariusze lekcji o finansach i oszczędzaniu, pobudzające uczniów do kreatywnego myślenia i rozwijające ich talenty. Scenariusze wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-3 i 4-8 i szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie biorący udział w Programie TalentowiSKO będą mogli uczestniczyć również w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są one do wiedzy i umiejętności uczniów.

Z Bankiem Spółdzielczym talenty uczniów procentują

 

Regulamin Programu TalentowiSKO oraz Blog internetowy dostępne są na stronie: www.talentowiSKO.pl.