Program 800+

Rodzina 800+

Program obejmuje wszystkie dzieci do 18-go roku życia - bez względu na dochód rodziny (nie musisz załączać dokumentów o dochodach lub alimentach).

Wniosek 800+ na dziecko złożysz wygodnie w bankowości elektronicznej Banku – Systemie eBankNet. Po zalogowaniu do Systemu eBankNet, należy wybrać kafelek „Wnioski”, zakładkę „Wnioski eximee”, wybrać rachunek w Banku, potwierdzić przyciskiem „Dalej”, zautoryzować, a następnie wybrać wniosek, który chcemy złożyć.

Jeśli pobierasz 800+ na dziecko - na złożenie wniosku masz czas do końca kwietnia 2024 roku, aby utrzymać ciągłość wypłat.

Aktualny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku.

Wypłata świadczenia zależy od tego, w którym miesiącu złożysz wniosek. Jeśli złożysz wniosek:

 • do 30 kwietnia 2024 roku - utrzymasz ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymasz je najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku
 • w maju 2024 roku - świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz najpóźniej do 31 lipca 2024 roku
 • w czerwcu 2024 roku - świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz najpóźniej do 31 sierpnia 2024 roku
 • po 30 czerwca 2024 roku - otrzymasz świadczenie od miesiąca złożenia wniosku (np. jeżeli złożysz wniosek w lipcu 2024 roku, świadczenie otrzymasz za lipiec i kolejne miesiące do 30 września 2024 roku) lub od miesiąca urodzenia dziecka - jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia.

Proces składania wniosku Rodzina 800+:

 1. Zaloguj się do Systemu eBankNet, wybierz z menu: "Wnioski" / "Rodzina 800+", a następnie wypełnij odpowiedni wniosek (część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane).

Instrukcja wypełniania wniosku 800+  jak krok po kroku, złożyć wniosek w Systemie eBankNet.

 1. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z ZUS z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 dni.
 2. ZUS, dokona analizy Twojego wniosku.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu "Rodzina 800+" na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pamiętaj:

 • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer Twojego rachunku bankowego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie do wypłaty świadczenia.
 • Przed wypełnieniem wniosku przygotuj niezbędne skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk, maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB, maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB, nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku, formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.
 • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku w ZUS prowadzącym postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego ZUS Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje, zgodnie z założeniami Programu "Rodzina 800+".
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku.

Jak sprawdzić status wniosku 800+? Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 800+ jest analizowany przez ZUS indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a ZUS może skontaktować się z Tobą i wymagać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz od ZUS-u na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku. Jeśli nie poprawisz wniosku, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku. W razie pytań o wniosek Rodzina 800+ prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS.

Kontakt w sprawie programu Rodzina 800+

 • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7:00 – 18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • we wszystkich placówkach ZUS
 • podczas e-wizyty w ZUS.

Przydatne informacje o programie Rodzina 800+ można znaleźć m.in.: O programie - materiały Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej