Historia banku

Bank Spółdzielczy w Myszkowie funkcjonuje na lokalnym rynku usług finansowych ponad 45 lat. Zebranie Założycieli inaugurujące powstanie Banku odbyło się 13 października 1973 r. 02 maja 1974 r. Bank uzyskał osobowość prawną wpisem do  rejestru Sądowego Spółdzielni pod nr RS/198.

Placówka Banku Spółdzielczego w Myszkowie powstała na bazie Filii Banku Spółdzielczego w Żarkach, który ma już prawie 100-letnią historię.

Efektem konsolidacji było przyłączenie do Banku Spółdzielczego w Myszkowie dwóch banków z ościennych gmin. Na mocy uchwał Zebrania Przedstawicieli z 11 maja 1998 r. dokonano połączenia z BS Koziegłowy. Z kolei uchwałą Zebrania Przedstawicieli z 18.12.1998 r. dokonano połączenia z BS Żarki skąd pochodzą korzenie Banku Spółdzielczego w Myszkowie. 01 stycznia 1999 r. rozpoczął pracę nowy Oddział Banku w Woźnikach w powiecie lublinieckim. Aktem notarialnym z 14.09.1998 r. zostało zakupione, za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego, upadłe przedsiębiorstwo bankowe w Woźnikach. Pod auspicjami myszkowskiego Banku Oddział odzyskał autorytet i zaufanie klientów oraz osiąga dynamiczny rozwój.

I tak oto Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się bankiem wieloodziałowym.

Zebranie Przedstawicieli odbyte 15 marca 2007 r. podjęło decyzję o zmianie nazwy z Bank Spółdzielczy w Myszkowie na MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE.

Bank na trwałe wpisuje się w koloryt społeczno - gospodarczy Ziemi Myszkowskiej jako instytucja, która trwa i rozwija się dla potrzeb lokalnego środowiska i dba o jego akceptację.

Bank pozostaje wierny przesłaniu twórców spółdzielczości bankowej „Nasze trwanie, nasza obecność jest służbą, wynika z pobudek patriotycznych i obowiązków społecznych”.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, czyli my - ponad 60-osobowa załoga piszemy wspólnie scenariusz dla naszych zawodowych ról. Z ambicją i zapałem, żarem w duszy, chcemy udanie grać bankowy spektakl. Jakże bardzo interesuje nas trwałe, ważne miejsce na arenie współczesnej bankowości, w naszym lokalnym środowisku. Świadomie budujemy jakość i wartość granych, przez nas w zespole, sekwencji w sztuce „BANK SPÓŁDZIELCZY ZAWSZE BLISKO". Pragniemy gromkich braw i bisów naszych Szanownych widzów - Klientów, którym dedykujemy swoje umiejętności, fachowość, uczciwość i wrażliwość. Żywa, przychylna reakcja publiczności jest dla nas nagrodą. W naszym scenariuszu role obsadzone są w czasie i miejscu zdefiniowanych przez wymóg tradycji i nowoczesności. Dbamy, by bankowy warsztat wyposażyć we współczesne środki wyrazu - wszechobecną informatyzację, ale pod warunkiem, że pozostaje w odpowiedniej relacji do humanizmu. Owładnięci pasją nowoczesności nie tracimy z pola widzenia tego co zwykłe i naturalne. Codziennie dopisujemy dalszy ciąg do naszego scenariusza. Jest w nas mobilizacja i nadzieja na szansę realizacji wspólnie kreowanej sztuki bankowej. Nie zejdziemy ze sceny, bo marzy nam się OSKAR ...i „ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie".