Aktualna sytuacja finansowa

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ

MIĘDZYPOWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZKOWEWypełniając postanowienia art. 318 ust 1. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji nakładającego na podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązek informowania osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z ich usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, pragniemy zaprezentować jej wybrane elementy:

dane w PLN

Wyszczególnienie

31.12.2018

31.12.2019r.

Suma bilansowa

228 630 442,84

250 098 243,65

Fundusze własne

17 139 466,50

18 745 732,68

Wynik finansowy brutto

1 800 192,80

1 251 029,61

Wskaźnik LCR

633%

217%

Współczynnik kapitałowy

16,95%

18,87%

dane w PLN

Działalność kredytowa i depozytowa

31.12.2018

31.12.2019r.

Kredyty

105 449 182,34

115 803 344,09

Depozyty

206 723 717,38

227 209 624,71

 

AKTUALNOŚCI

  • 26-10-2020 Zmiana Godzin pracy

    Zmiana Godzin pracy placówek Banku 29-30.10.2020 r. (czwartek i piątek)   W dniu 29.10.2020 r....

  • 16-10-2020 Koronawirus informacja dla klienta

    W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, oraz wprowadzanymi w kraju obostrzeniami...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,20
WIBOR 3M - średnia 0,23
   

 

KURSY WALUT
 

Symbol Skup Sprzedaż
USD 3.8601 4.0556
EUR 4.5141 4.7375