Doładowania telefonów komórkowych

 

Szybkie i bezpieczne doładowania telefonów w usłudze bankowości internetowej – Systemie eBankNet i bankomatach.

Proces doładowania telefonu komórkowego w bankomacie wygląda następująco: po wprowadzeniu do bankomatu karty płatniczej i podaniu kodu PIN (identycznie jak w przypadku wypłaty gotówki z bankomatu) na ekranie bankomatu z polecenia wyboru typu operacji należy wybrać „doładowanie telefonu” i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie bankomatu.

Aby doładować telefon komórkowy w Systemie eBankNet wystarczy zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią opcję z Menu.

Oferujemy doładowania telefonów na kartę wszystkich najważniejszych operatorów telefonii komórkowej.