O GRUPIE BPS

Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce.

W skład Grupy wchodzi 307 zrzeszonych Banków Spółdzielczych (w tym Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie) oraz Bank BPS S.A. Łączna liczba ponad 2,3 tys. placówek i 2,2 tys. bankomatów daje Grupie pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce. Suma bilansowa Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych wyniosła na koniec marca 2023 r. ponad 132,5 mld zł, co stawia Grupę BPS w pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce. Banki spółdzielcze obsługują Klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka produktowo – cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo –  ekonomicznego poszczególnych regionów kraju.

Głównymi Klientami Grupy BPS są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy oraz klienci indywidualni.

Istotnym elementem strategii Grupy BPS jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości i dostosowywaniu jej do unijnych standardów, oraz łączenie tradycyjnych idei spółdzielczości z nowoczesnością.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. reprezentuje polski sektor bankowości spółdzielczej poprzez członkostwo w Komitecie Wykonawczym Confédération Internationale des Banques Populaires – CIBP, międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki spółdzielcze z 18 krajów na całym świecie.