Inkaso dokumentowe

Forma rozliczeń w handlu zagranicznym, polecana szczególnie importerom. Bank działający na zlecenie sprzedającego (eksportera) zobowiązuje się do wydania kupującemu (importerowi) określonych dokumentów handlowych i/lub finansowych. 

Dokumenty handlowe mogą być wydane w zamian za zapłatę przez kupującego określonej w zleceniu kwoty lub zabezpieczenie tej zapłaty poprzez akceptację weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego.

Korzyści:

  • ograniczenie ryzyka – daje możliwość zapłaty dopiero w momencie nadejścia towaru,
  • niskie koszty – niższe opłaty niż przy akredytywie; importer nie musi angażować swoich środków finansowych przed realizacją kontraktu,
  • prosta procedura – mniej skomplikowana forma zapłaty niż akredytywa,
  • odroczenie płatności – płatność może być odroczona do czasu otrzymania towaru lub terminu zapadalności zaakceptowanego weksla trasowanego.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacj