Akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa dedykowana jest szczególnie eksporterom.

Korzystając z akredytywy dokumentowej zyskujesz:

  • bezpieczeństwo – eksporter (sprzedający) ma pewność, że po spełnieniu wymogów akredytywy otrzyma należność, a importer (kupujący), że zapłata nastąpi dopiero po spełnieniu przez eksportera określonych warunków akredytywy,
  • wygodę – po otwarciu akredytywy odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów oraz dokonanie płatności przejmują na siebie banki eksportera i importera,
  • możliwość odroczenia płatności.

Bank działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego klienta (zleceniodawcy), we własnym imieniu zobowiązuje się do wypłaty kwoty akredytywy beneficjentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, jeżeli spełnione zostaną warunki akredytywy:

  • akredytywa importowa - bank działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego Klienta (importera), podejmuje zobowiązanie, że jeżeli beneficjent akredytywy (zagraniczny eksporter) spełni przewidziane  w niej warunki, to bank dokona wypłaty określonej kwoty beneficjentowi
  • akredytywa eksportowa - bank działa zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu przez bank eksportera, tzn. dokonuje jej awizacji importerowi, negocjuje dokumenty, ewentualnie dodaje własne potwierdzenie

Akredytywa dokumentowa to korzystna forma zabezpieczenia płatności, gdyż za zapłatę odpowiada bank, dzięki czemu każda ze stron ma pewność:

  • sprzedający - że po spełnieniu wymogów akredytywy otrzyma należność,
  • kupujący - że zapłata nastąpi dopiero po spełnieniu przez sprzedającego określonych warunków akredytywy.