3D Secure

Hasło 3D Secure – umożliwia dokonywanie przez Internet płatności kartą o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Hasło 3D Secure to jednorazowe unikalne hasło przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty krajowy numer telefonu komórkowego, służące do identyfikacji Użytkownika karty i uwierzytelniania jego dyspozycji (do którego zostało wygenerowane) w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure. Telefon na który Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure, powinien być zabezpieczony hasłem dostępu znanym tylko Użytkownikowi karty.

Zabezpieczenie 3D Secure / 3D Secure – stanowi potwierdzania transakcji internetowych kartą, polegający na podaniu poprawnego kodu uwierzytelnienia ustanowionego przez Użytkownika karty w portalu kartowym na potrzeby uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie oraz podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure w postaci wiadomości tekstowej SMS (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode / Identity Check) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych kartą w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Hasło 3D Secure jest unikalne dla każdej indywidualnej transakcji internetowej, dla której zostało wygenerowane. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej z zabezpieczeniem 3D Secure. Użytkownik karty może odblokować zabezpieczenie 3D Secure tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii bądź w Banku. W przeciwnym wypadku zabezpieczenie 3D Secure zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia.