3D Secure

Uwierzytelnienie 3D Secure –  umożliwia dokonywanie przez Internet płatności kartą o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.  Uwierzytelnienie 3D Secure to jednorazowe unikalne hasło przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty krajowy numer telefonu komórkowego, służące do identyfikacji Użytkownika karty i uwierzytelnienia jego dyspozycji (do którego zostało wygenerowane) w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure lub metoda autoryzacji w aplikacji mobilnej (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność, informacja o udostępnieniu będzie opublikowana na stronie internetowej Banku). Telefon na który Użytkownik karty będzie otrzymywał uwierzytelnienia 3D Secure, powinien być zabezpieczony hasłem dostępu znanym tylko Użytkownikowi karty.

Uwierzytelnienie 3D Secure przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS, jest unikalnym hasłem dla każdej indywidualnej transakcji internetowej, dla której zostało wygenerowane. Trzykrotne błędne wprowadzenie uwierzytelnienia 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej z zabezpieczeniem 3D Secure. Użytkownik karty może odblokować zabezpieczenie 3D Secure tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii (tel. +48 (86) 215-50-50 lub 801 321 456) bądź w Banku. W przeciwnym wypadku zabezpieczenie 3D Secure zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia.

Zabezpieczenie 3D Secure / 3D Secure – stanowi potwierdzanie transakcji internetowych kartą, polegający na weryfikacji cech/danych biometrycznych lub podaniu poprawnego kodu uwierzytelnienia ustanowionego przez Użytkownika karty w portalu kartowym na potrzeby uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie oraz podaniu przez Użytkownika karty uwierzytelnienia 3D Secure w postaci wiadomości tekstowej SMS (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode / Identity Check) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, lub uwierzytelnienie w aplikacji mobilnej (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność, informacja o udostępnieniu będzie opublikowana na stronie internetowej Banku), które stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.