Zmiana od 01.06.2024 r. w "Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych"

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie wprowadza od 01.06.2024 r. zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych”. Wprowadzone zmiany głównie spowodowane są zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, oraz dodajemy nowy powód wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynikający z przepisów prawa, dodatkowo uporządkowaliśmy niektóre zapisy, żeby były bardziej czytelne i precyzyjne.

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych od 01.06.2024 r.

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych od 01.06.2024 r.