Oferta pracy "Analityk kredytowy"

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko Analityk kredytowy.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Dokonywanie analizy kredytowej klienta instytucjonalnego
 • Szacowanie ryzyka kredytowego
 • Opiniowanie warunków udzielania kredytu
 • Ocena jakości proponowanych zabezpieczeń zwrotowości kredytu
 • Sporządzanie dokumentacji kredytowej
 • Współpraca z oddziałami w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań finansowych dla klientów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne , preferowany kierunek: rachunkowość, finanse, bankowość 
 • 3 letnie doświadczenie pracy w branży finansowej, w tym minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku analityka kredytowego
 • Umiejętność samodzielnego sporządzania analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną i pełną księgowość, w tym umiejętność oceny projektów inwestycyjnych, oraz identyfikacji ryzyka
 • Orientacja w zakresie bieżących trendów gospodarczych i sytuacji branży
 • Bardzo dobra znajomość programów Word i Excel

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju kwalifikacji,
 • pakiet socjalny, karty podarunkowe.

W dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia przez Bank przyszłych rekrutacji, przy czym wyrażona przeze mnie zgoda  jest ważna do momentu jej odwołania, lecz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

CV wraz z podaniem należy złożyć w  Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie
ul. Kościuszki 111 (Sekretariat)
lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Jednocześnie, w trybie art. 13 RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków. Inspektorem Ochrony Danych w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków jest osoba dostępna pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania: dane osobowe osoby rekrutowanej będą przetwarzane
 3. w celu przeprowadzenia i zamknięcia prowadzonej przez Bank rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze (w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby rekrutowanej - w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy;
 4. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, na co Administrator uzyska od Pani/Pana stosowną zgodę, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 5. w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w związku z prowadzoną rekrutacją, a podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze;
 6. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, np. w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego (podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia);
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Bank nie przewiduje udostępnienia Pani/Pana danych osobowe innym podmiotom.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, tj.:
 9. do zamknięcia rekrutacji u Administratora na konkretne stanowisko,
 10. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji, do czasu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej, niż przez okres 6 m-cy licząc od dnia złożenia przez Panią/Pana swojego CV dotyczącego rekrutacji,
 11. przez okres istnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 12. przez okres udowodnienia istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 13. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO; prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO; prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 RODO.
 14. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 15. Bank pozyskuje dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji obowiązku prawnego, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi Bankowi realizację swojego prawnie uzasadnionego interesu. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.