Wniosek Rodzina 800+ na nowy okres 2024/25

 

800

Wniosek 800+ na dziecko złożysz wygodnie w bankowości elektronicznej Banku – Systemie eBankNet na nowy okres 2024/2025. Po zalogowaniu do Systemu eBankNet, należy wybrać kafelek „Wnioski”, zakładkę „Wnioski eximee”, wybrać rachunek w Banku, potwierdzić przyciskiem „Dalej”, zautoryzować, a następnie wybrać wniosek, który chcemy złożyć.

Proces składania wniosku Rodzina 800+:

  1. Zaloguj się do Systemu eBankNet, wybierz z menu: "Wnioski" / "Rodzina 800+", a następnie wypełnij odpowiedni wniosek (część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane).

Instrukcja wypełniania wniosku 800+  jak krok po kroku, złożyć wniosek w Systemie eBankNet.

  1. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z ZUS z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 dni.
  2. ZUS, dokona analizy Twojego wniosku.
  3. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu "Rodzina 800+" na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pamiętaj:

  • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer Twojego rachunku bankowego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie do wypłaty świadczenia.
  • Przed wypełnieniem wniosku przygotuj niezbędne skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk, maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB, maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB, nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku, formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.
  • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku w ZUS prowadzącym postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego ZUS Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje, zgodnie z założeniami Programu "Rodzina 800+".
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku.

Przydatne informacje o programie Rodzina 800+ można znaleźć m.in.: O programie - materiały Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program-800+