PROMOCJA Kredytu hipotecznego „MÓJ DOM”

  • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu,
  • 1,69% stała marża Banku,
  • kredytowanie do 30 lat,
  • 0 zł za wcześniejszą spłatę i nadpłatę kredytu,
  • wkład własny min. 20%,
  • spłata kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,
  • możliwość skorzystania z taniego i solidnego ubezpieczenia w Banku.

RRSO wynosi 8,97 %

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,97 % dla następujących założeń - całkowita kwota kredytu: 254.680,00 zł; okres kredytowania: 172 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,59 % w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90 %) i marży Banku w wysokości 1,69 %, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki, w przypadku nie zaproponowania zabezpieczenia przejściowego, Bank podwyższana marżę kredytu maksymalnie o 2,00 p.p.). Równe – annuitetowe raty miesięczne (równe raty kapitałowo-odsetkowe): pierwsza rata 2.580,59 zł, łączna liczba rat 172. Całkowity koszt kredytu 189.699,88 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 189.180,88 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 %, opłata przygotowawcza 300,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 444.379,88 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi  kredytu  mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla promocji mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na 18 sierpnia 2023 r.

* - stawka WIBOR 3M określona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wg notowań REUTERS. Zmiana oprocentowania obowiązuje w okresach kwartalnych, odpowiadających kwartałom kalendarzowym