Zawiadomienie o Zebraniu Grup Członkowskich na 2021

Zarząd Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków naszego Banku, w sytuacji wynikającej z epidemii koronawirusa, i konieczność ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich,  zgodnie z przepisem art. 2b ustawy z dnia 7 grudnia 2020 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwołuje na dzień 15 marca 2021 roku (poniedziałek) ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH  w godzinach podanych w tabeli, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

GRUPA CZŁONKOWSKA

TERMIN ZEBRANIA

DATA

GODZINA

ODDZIAŁ ŻARKI

15.03.2021.

900

ODDZIAŁ MYSZKÓW

15.03.2021.

1000

ODDZIAŁ WOŹNIKI

15.03.2021.

1100

ODDZIAŁ KOZIEGŁOWY

15.03.2021.

1200

Grupa Członkowska Żarki (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Żarki) w dniu 15.03.2021r. o godzinie 9:00 - Miejsce zebrania: przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ( komunikacja elektroniczna).

Grupa Członkowska Myszków (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Myszków) w dniu 15.03.2021r. o godzinie 10:00 - Miejsce zebrania: przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ( komunikacja elektroniczna).

Grupa Członkowska Woźniki (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Woźniki) w dniu 15.03.2021r. o godzinie 11:00 – Miejsce zebrania: przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ( komunikacja elektroniczna).

Grupa Członkowska Koziegłowy (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Koziegłowy) w dniu 15.03.2021r. o godzinie 12:00 - Miejsce zebrania: przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikacja elektroniczna).

Członkowie Banku, którzy nie mają miejsca zamieszkania ani nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie miast lub gmin wymienionych powyżej, należą do Grupy Członkowskiej utworzonej na terenie działania Oddziału Banku, w którym złożyli deklaracje członkowskie.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i  porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2020r. w tym z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli. oraz przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2020r.
 7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziału Banku za 2020r., w tym prezentacja oferty produktów bankowych.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał i wniosków.
 11. Zakończenie obrad.                                                             

 Informuje się, że uchwały i wnioski z w/w Zebrania  mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 2b ust 4 i 5 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających). Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu  członków.  

Celem uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek Banku  zgłasza swoje uczestnictwo  w Zebraniu dostarczając” Kartę zgłoszenia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 15 marca 2021r.za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  listownie lub osobiście  w Oddziale Banku .

Zgłoszenie  uczestnictwa w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia poprzez dostarczenie pisemnego  oryginału Karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do wybranej placówki Banku do 11.03.2021 do godziny 14:00. W tym terminie należy też dostarczyć listownie lub osobiście  pisemny akces (Karta zgłoszenia) uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej przeprowadzanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pakiet sprawozdawczy na Zebranie Grupy Członkowskiej zostanie przesłany zarejestrowanemu uczestnikowi Zebrania razem z kodem zdalnego dostępu.

Jednocześnie  informujemy, że z Pakietem sprawozdawczym w formie papierowej, przed dniem odbycia Zebrania, Członek może się zapoznać w siedzibie Centrali Banku (sekretariat)
w  Myszkowie, ul. Kościuszki 111, w godzinach  8:00 -14:00 (zainteresowani będą przyjmowani pojedynczo z zachowaniem wymaganych środków ostrożnościowych – obowiązek posiadania na twarzy maseczki i zdezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku ).

ZARZĄD MIEDZYPOWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZKOWIE

Karta zgłoszenia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 15 marca 2021

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,18
WIBOR 3M - średnia 0,21

 

Kod  SWIFT/BIC: POLUPLPR

KURSY WALUT
 

Symbol Skup Sprzedaż
USD 3.5816 3.7614
EUR 4.3615 4.5846