Zawiadomienie o terminie Zebrań Grup Członkowskich

Zarząd Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie zawiadamia o terminie Zebrań Grup Członkowskich:
1.    Grupa Członkowska Myszków (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Myszków) w dniu 24.04.2024r. o godzinie 12:00 - Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna Banku, Myszków, ul. Sikorskiego 18a („obok Biedronki”).
2.    Grupa Członkowska Żarki (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Żarki) w dniu 24.04.2024r. o godzinie 15:00 - Miejsce zebrania: Dom Kultury w Żarkach, ul. Moniuszki 12.
3.    Grupa Członkowska Woźniki (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Woźniki) w dniu 23.04.2024r. o godzinie 13:00 – Miejsce zebrania: Oddział Banku w Woźnikach, ul. Koziegłowska 4.
4.    Grupa Członkowska Koziegłowy (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Koziegłowy) w dniu 23.04.2024r. o godzinie 15:30 - Miejsce zebrania: Oddział Banku w Koziegłowach, ul. Warszawska 16.
5.    Grupa Członkowska Koszęcin (którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Koszęcin, Gminy Herby, Gminy Kochanowice, Gminy Boronów) w dniu 23.04.2024r. o godzinie 10:00 - Miejsce zebrania: Oddział Banku w Koszęcinie ul. Henryka Sienkiewicza 1, Koszęcin.

Członkowie Banku, którzy nie mają miejsca zamieszkania ani nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie miast lub gmin wymienionych powyżej, należą do Grupy Członkowskiej utworzonej na terenie działania Oddziału Banku, w którym złożyli deklaracje członkowskie.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej 
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego
  w Myszkowie za 2023r., przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli oraz wniosków polustracyjnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie za 2023 r.
 8. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej: Myszków, Żarki, Woźniki, Koziegłowy, Koszęcin.
 9. Sprawozdanie z działalności Oddziału Banku za 2023r., w tym prezentacja oferty produktów bankowych
 10. Dyskusja.
 11. Zgłaszanie wniosków i postulatów.
 12. Zakończenie obrad.  

Zarząd Międzypowiatowego Banku
Spółdzielczego w Myszkowie