Zawiadomienie o terminie Zebrań Grup Członkowskich

Zarząd Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie zawiadamia o terminie Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Grupa Członkowska Myszków (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Myszków) w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 1200 - Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna Banku, Myszków, ul. Sikorskiego 18a („obok Biedronki”). 
 2. Grupa Członkowska Żarki (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Żarki) w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 1500 - Miejsce zebrania: Dom Kultury w Żarkach, ul. Moniuszki 12.
 3. Grupa Członkowska Woźniki (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Woźniki) w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 1230 – Miejsce zebrania: Oddział Banku w Woźnikach, ul. Koziegłowska 4.
 4. Grupa Członkowska Koziegłowy (którą tworzą członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Koziegłowy) w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 1530 - Miejsce zebrania: Oddział Banku w Koziegłowach, ul. Warszawska 16.
 5. Grupa Członkowska Koszęcin (którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Koszęcin, Gminy Herby, Gminy Kochanowice, Gminy Boronów) w dniu 22.03.2023 r. o godzinie 1300 - Miejsce zebrania: Ochotnicza Straż Pożarna w Koszęcinie ul. Henryka Sienkiewicza, Koszęcin

Członkowie Banku, którzy nie mają miejsca zamieszkania ani nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie miast lub gmin wymienionych powyżej, należą do Grupy Członkowskiej utworzonej na terenie działania Oddziału Banku, w którym złożyli deklaracje członkowskie.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ :

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych członków.
 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i  porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie za 2022 r. oraz przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie za 2022 r., oraz Banku Spółdzielczego w Koszęcinie za I półrocze 2022 r.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej: Myszków, Żarki, Woźniki, Koziegłowy.
 7. Sprawozdanie z działalności Oddziału Banku za 2022 r., w tym prezentacja oferty produktów bankowych (w odniesieniu do Oddziału w Koszęcinie za II półrocze 2022 r.)
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie wniosków.
 10. Zakończenie obrad.                                                                                     

Zarząd Międzypowiatowego Banku

Spółdzielczego w Myszkowie