Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+ dostępne w bankowości elektronicznej

Informujemy, że mogą Państwo składać w bankowości elektronicznej Banku – Systemie eBankNet wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+.


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do 35 miesiąca. Nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów. Od 2022 r. obsługiwane jest przez ZUS.

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej Banku – Systemu eBankNet, należy wybrać kafelek „Wnioski”, zakładkę „Wnioski eximee”, wybrać rachunek w Banku, potwierdzić przyciskiem „Dalej”, zautoryzować, a następnie wybrać wniosek, który chcemy złożyć.

Więcej informacji o Świadczeniu wychowawczym 500+ znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.