Wniosek o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy / 500+

Od stycznia 2022 r. w ramach "Polskiego Ładu" dostępne jest nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Klienci Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie mają możliwość składania wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem:
•    Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
•    portalu Emp@tia.

W ramach w/w świadczenia, rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na nawet 12 tys. zł dodatkowego wsparcia. Świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, środki nie będą opodatkowane.

Więcej informacji na www.zus.pl

Infolinia: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00).

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r., nie ma potrzeby składania go ponownie.

Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez system bankowości elektronicznej Banku nastąpi w lutym 2022 roku.

kap2021 500plus