Realizacja rozliczeń w dniach 23 i 30 grudnia 2022 r.

Szanowni Klienci,

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku 2022 informujemy jak będzie wyglądała praca w Banku oraz realizacja rozliczeń w dniach od 23 i 30 grudnia 2022 r.

23 grudnia 2022 r. piątek

Placówki Banku w tym dniu są czynne do godziny 13:00, niemniej jednak realizacja rozliczeń będzie się odbywała tak jak w normalnym dniu operacyjnym.

30 grudnia 2022 r. piątek

Placówki Banku w tym dniu są czynne do godziny 13:00 niemniej jednak realizacja rozliczeń będzie się odbywała tylko w dwóch sesjach rozliczeniowych.

Zlecenia wysłane (księgowania wypływów z rachunków Klientów):
- na I sesję rozliczeniową do godz. 9:00
- na II sesję rozliczeniową do godz. 13:00

Zlecenia wysłane przez klientów w bankowości elektronicznej lub mobilnej po godzinie 13:00 zostaną rozliczone w dniu 2 stycznia 2023 roku.

Zlecenia otrzymane (księgowanie wpływów na rachunki Klientów):
- z I sesji będą księgowane pomiędzy godziną 11:00 a 12:00;
- z II sesji księgowane pomiędzy godziną 15:00 a 18:30.

Płatności natychmiastowe Express Eliksir w tym dniu będą dostępne do 18:30. Ponowne uruchomienie tych płatności nastąpi w dniu 2 stycznia 2023 roku o godz. 8:00.

Rozliczenia SORBNET:
- realizacja zleceń wychodzących odbywać się będzie do godziny 14:45;
- realizacja zleceń przychodzących księgowana będzie do godziny 15:30.

Realizacja przelewów zagranicznych zarówno przychodzących jak i wychodzących odbywać się będzie do godziny 18:00.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym będzie odbywała się jak w normalnym dniu operacyjnym.