WOŚP w Banku

Po raz 31 zagrała w tym roku WOŚP: Chcemy wygrać z sepsą!

Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

20230129 175846640

Jak co roku załoga Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie przeliczała pieniądze zebrane do puszek przez wolontariuszy, a było ich sporo i było co liczyć.

Łącznie przez ręce bankowców przeszło: 8.236 szt. banknotów o nominale od 500 do 10 zł oraz 84.326 szt. pieniędzy w bilonie, a najwięcej było grosików, bo aż 25.267 szt. Jednak grosz do grosza i zebrała się spora suma pieniędzy, prawie 250 tys. zł..

Akcja WOŚP, to coś więcej niż zebrane pieniądze na szczytny cel, bez wątpienia bardzo potrzebna.  To także piękna wspólnota solidarności, wspólnota która nas tworzy i czyni lepszymi. Wszyscy przecież marzymy o lepszym, niż otaczający, świecie. W tym marzeniu połączyli się wszyscy Polacy, pojawił się wspólny cel, czynienie dobra.

Pracownicy Miedzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z Zarządem Banku wykazali  niezwykłą zdolność do czynienia dobra i solidarnego działania na rzecz potrzebujących. Przy liczeniu zebranych pieniędzy widać było ludzi radosnych, współpracujących ze sobą, pełnych energii i pasji. To pokazuje jak można wiele dobrego zrobić wspólnie, a to daje poczucie sensu i tworzy bezcenną więź w załodze. Pracownicy w tym dniu zabierają swoje dzieci, które pod ich nadzorem pomagają rodzicom. To dla nich lekcja nt. co znaczy być solidarnym i wspólnie pracować.

Klimat jaki panuje wśród załogi Banku podczas przeliczania zebranych pieniędzy, sprawia, że wszyscy czujemy satysfakcję i radość z dobrze spełnionego obowiązku.

20230129 185232 20230129 183631 640