System SORBNET

SORBNET to system płatności wysokokwotowych - powyżej 1 mln zł. Przelewy o wartości 1 mln zł i powyżej muszą być realizowane w tym systemie.


Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.
Na zlecenie Klienta poprzez System SORBNET w przypadku pilnego zlecenia płatniczego, Bank może zrealizować płatności na mniejsze kwoty.

Płatności SORBNET Bank realizuje wyłącznie w dni robocze złożone w placówce Banku lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej – Systemu eBankNet do godziny 14:30 i są one rozliczane w tym samym dniu.