Płatności krajowe

Płatności krajowe w złotych są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z Godzinami granicznymi realizacji przelewów w Banku. W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.