Wakacje kredytowe – już możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w Banku

Masz kredyt hipoteczny w polskich złotych i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych - poniżej udostępniliśmy naszym klientom wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe).


Jak możesz złożyć wniosek:

 • w dowolnej placówce Banku, lub
 • zrobisz to w system bankowości elektronicznej (Systemie eBankNet), wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje jeden Kredytobiorca, lub
 • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilu zaufanego ePUP wszystkich Kredytobiorców, lub
 • drogą pocztową na adres Banku: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111.

Uwaga: Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Banku (pamiętaj, że w przypadku wniosku wysłanego listownie, nie jest wiążąca data stempla pocztowego). Prosimy o uwzględnienie tego faktu i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu.

Wniosek do pobrania.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD WNIOSKU ZŁOŻONEGO POZA PLACÓWKĄ BANKU

 


Kalendarz:
Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.


Przydatne informacje:

 • zawieszenie spłaty dotyczy jednego kredytu hipotecznego, który przeznaczasz na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023,
 • z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • kredyt musi być w polskich złotych,
 • zawieszenie spłat kredytu oznacza, że okres kredytowania i daty umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później,
 • nie możesz zawiesić spłaty kredytu na miesiąc, w którym pobraliśmy już ratę. Nie zwrócimy Ci pobranej raty. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu pozwoli Ci wybrać tylko kolejne miesiące danego kwartału,
 • zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowo-odsetkowej, jak i raty odsetkowej – gdy Twój kredyt jest jeszcze wypłacany,
 • nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu,
 • w czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych,
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

 

Podstawa prawna: 

Art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Czy można skorzystać z wakacji do kilku kredytów?

NIE. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

WAŻNE! Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie. Tak krótki termin wyniknął z daty podpisania przez Prezydenta Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa jest datowana na 7 lipca 2022 roku, ale została podpisana przez Prezydenta 14 lipca. Oznacza to, że wejdzie w życie 29 lipca 2022 roku – po 14 dniach tzw. vacatio legis.

Co wydarzy się, gdy złożysz wniosek:

Po złożeniu / wysłaniu wniosku kompletnego, prawidłowo wypełnionego i dokonaniu zawieszenia spłaty Twojego kredytu, wyślemy do Ciebie potwierdzenie – na e-mail lub adres korespondencyjny, który podasz we wniosku.

Jakie są korzyści i ryzyka?

CO ZYSKUJESZ?

JAKIE SĄ RYZYKA?

Możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

Twój okres kredytowania wydłuża się – zawieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane.

W tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.


Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych mogą złożyć wszyscy Klienci Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, nawet jeśli kredyt został udzielony przez Bank Spółdzielczy w Koszęcinie (przyłączony do Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie).

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf