Strona Główna

Ważny komunikat dla użytkowników bankowości elektronicznej eBankNet / eCorpoNet

Szanowni Państwo!

30 czerwca 2022 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło organizacyjne połączenie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (bank przejmowany), natomiast prawne połączenie Banków nastąpiło z dniem 5 lipca 2022 r. na podstawie wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Od 05 lipca 2022 roku, połączone Banki działają pod nazwą MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE. W wyniku połączenia, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

Kolejnym etapem połączenia Banków, było przeprowadzone w dniach 12-15 sierpnia 2022 r. połączenie systemów bankowości elektronicznej (Systemu eBankNet i Systemu eCorpoNet) i bankowości mobilnej, oraz utworzone „przekierowanie” ze strony www.bskoszecin.pl do www.bsmyszkow.pl.

Z uwagi na powyższe, informujemy, iż od 16.08.2022 r. w celu zalogowania się i dokonania transakcji za pomocą bankowości elektronicznej (Systemu eBankNet / Systemu eCorpoNet) należy logować się posiadanym loginem i hasłem za pośrednictwem strony internetowej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie – www.bsmyszkow.pl – wybierając (w prawym górnym rogu strony www): „ZALOGUJ SIĘ”, a następnie „System eBankNet” lub „System eCorpoNet” (w zależności do którego systemu mają Państwo dostęp).

Historia Państwa transakcji / zleceń / dyspozycji zrealizowanych do 15.08.2022 r. – dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie – www.bsmyszkow.pl – wybierając (w prawym górnym rogu strony www): „ZALOGUJ SIĘ”, a następnie „Historia eBankNet_BSKoszęcin” lub „Historia eCorpoNet_BSKoszęcin” (w zależności do którego systemu mają Państwo dostęp).

Jednocześnie informujemy, że od 16.08.2022 r. ulegnie zmianie nadpis identyfikacyjny w SMS-ach autoryzujących (hasłach SMS) i SMS-ach w usłudze SMSBankNet. Nadpis ten, wysyłany będzie z numeru „BANK” o treści: „MBS Myszkow. ….” dla użytkowników Systemu eBankNet oraz Systemu eCorpoNet.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.bsmyszkow.pl, na stronach logowania do bankowości elektronicznej, jak i komunikatów w bankowości elektronicznej.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy logowaniu się do systemów bankowości elektronicznej!

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub osobistego z pracownikami Banku, którzy wszystko wyjaśnią i wytłumaczą.