Usługa płatności masowych

Usługa Płatności Masowych przeznaczona jest dla podmiotów, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie klientów / kontrahentów, którzy systematycznie przekazują w formie przelewów lub wpłat indywidualne płatności za określone działania na rachunek podmiotu. 

 

Opis usługi:

Usługa płatności masowych polega na utworzeniu przez Bank specjalnych rachunków, tzw. rachunków wirtualnych, które nie występują w zapisach księgowych, a jedynie służą do prawidłowego identyfikowania zindywidualizowanych płatności dokonywanych przez poszczególnych kontrahentów.

Usługa dedykowana jest gminom, telekomom, zakładom energetycznym, gazowniczym, wodociągowym, firmom ubezpieczeniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, uczelniom, zarządcom wspólnot mieszkaniowych czy też dostawcom Internetu lub telewizji kablowej. 

Korzyści:

  • obniżenie kosztów poprzez zwiększenie stopnia zautomatyzowania procesów księgowych oraz poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności),
  • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności,
  • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji zaległych płatności od poszczególnych kontrahentów,
  • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności,
  • generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami,
  • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgadniania wpływów.

Jak skorzystać z usługi:

Aby móc korzystać z Usługi Płatności Masowych należy posiadać rachunek bieżący w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie, złożyć wniosek o usługę płatności masowych, a następnie podpisać umowę do usługi. W tym celu zapraszamy do najbliższej placówki Banku.