e-Lokaty

 • W Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie posiadając rachunek i dostęp do systemu bankowości elektronicznej – Systemu eBankNet / Systemu eCorpoNet możesz ulokować na określony czas nadwyżki finansowe wybierając z bogatej oferty terminowych lokat oszczędnościowych. Dajemy Ci do wyboru lokaty w złotych na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.

  Korzyści:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku;
  • przechowywanie środków pieniężnych - gwarancja zwrotu zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami;
  • atrakcyjne oprocentowanie – wyższe w porównaniu z ofertą standardową;
  • szeroka dostępność dzięki niskiej pierwszej wpłacie lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi środkami finansowymi, od 500 zł;
  • duży wybór okresów lokat – od 1 miesiąca do 36 miesięcy;
  • możliwość założenia dowolnej liczby lokat;
  • wygoda otwarcia lokaty – nie ma potrzeby udawania się do placówki Banku;
  • bezpieczeństwo środków – w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny  zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

  Nie zwlekaj z decyzją, bo "czas to pieniądz"!!!!

 • Jak otworzyć lokatę:

  1. zaloguj się do bankowości elektronicznej – Systemu eBankNet 
  2. wejść w zakładkę „Lokaty”,
  3. wejść w zakładkę „Załóż nową lokatę”,
  4. wybrać interesujący nas termin lokaty,
  5. wpisać kwotę lokaty,
  6. zatwierdzić transakcje Hasłem SMS.