GWARANCJE KFG

Twoja firma ucierpiała na skutek pandemii COVID-19? Sprawdź zasady udzielania kredytów obrotowych i inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

GwarancjeKFG 15fafa16

Dlaczego warto?

  • Zakres gwarancji do 60 proc. kwoty kredytu
  • Opłata prowizyjna – 0,50% kwoty gwarancji
  • Maksymalny okres gwarancji do 60 miesięcy dla kredytu obrotowego
  • Maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
  • Maksymalna kwota gwarancji 5 mln zł (kwota jednostkowej gwarancji oraz suma czynnych gwarancji w banku kredytującym)

Jakie firmy mogą skorzystać z gwarancji KFG?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Unię Europejską.

Czy do skorzystania gwarancji de minimis na nowych zasadach uprawnieni są tylko ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wynikające z pandemii koronawirusa?

Skorzystać z gwarancji de minimis mogą wszyscy przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.

Czy firma, która chce skorzystać z gwarancji KFG, może mieć zaległości wobec US lub ZUS?

W programie gwarancji de minimis (gwarancji KFG) jednym z warunków objęcia kredytu gwarancją jest brak zaległości wobec US i ZUS na etapie udzielania kredytu.

Jakie dokumenty należy wypełnić?

Należy wypełnić wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikiem i złożyć go w banku.

Przedsiębiorcy poszkodowani podczas pandemii COVID-19 nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani dodatkowej dokumentacji potwierdzającej straty finansowe.

Dowiedz się więcej na temat gwarancji KFG.

Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w Banku.