Program 500+ 300+

Wniosek 500+ oraz wniosek „Dobry start 300+” złożysz wygodnie w bankowości elektronicznej Banku – Systemu eBankNet. Po zalogowaniu do Systemu eBankNet, należy wybrać kafelek „Wnioski”, zakładkę „Wnioski eximee”, wybrać rachunek w Banku, potwierdzić przyciskiem „Dalej”, zautoryzować, a następnie wybrać wniosek, który chcemy złożyć.

Program obejmuje wszystkie dzieci do 18-go roku życia - bez względu na dochód rodziny. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Program "Rodzina 500+" to wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Program obejmuje wszystkie dzieci do 18-go roku życia bez względu na dochód rodziny. Pieniądze wypłacane będą regularnie, co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Wypłata świadczenia zależy od tego, w którym miesiącu złożysz wniosek. Jeśli złożysz wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 roku - utrzymasz ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymasz je najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku
 • w maju 2023 roku - świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz najpóźniej do 31 lipca 2023 roku
 • w czerwcu 2023 roku - świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz najpóźniej do 31 sierpnia 2023 roku
 • po 30 czerwca 2023 roku - otrzymasz świadczenie od miesiąca złożenia wniosku (np. jeżeli złożysz wniosek w lipcu 2023 roku, świadczenie 500+ otrzymasz za lipiec i kolejne miesiące do 30 września 2023 roku) lub od miesiąca urodzenia dziecka - jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia.

Na nowo narodzone dziecko:

W przypadku nowo narodzonego dziecka masz 3 miesiące na złożenie wniosku, aby otrzymać świadczenie od dnia narodzin. Jeśli chcesz otrzymać 500+ dla dziecka urodzonego do 31 maja 2023 r., zaloguj się do bankowości elektronicznej Banku – Systemu eBankNet i wypełnij 2 wnioski: na obecny okres świadczeniowy 2022/2023 - jeśli nie udało Ci się złożyć wniosku wcześniej oraz na nowy okres świadczeniowy 2023/2024.

Program "Dobry Start 300+" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20-tego lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24-tego roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w danym roku szkolnym idą do przedszkola lub tzw. "zerówki". Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Proces składania wniosku „Rodzina 500+” oraz wniosku „Dobry start 300+”:

 1. Zaloguj się do Systemu eBankNet, wybierz z menu: "Wnioski" / "Rodzina 500+" lub „Wyprawka 300+”, a następnie wypełnij odpowiedni wniosek (część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane).
  W załączeniu Instrukcja wypełniania wniosku jak krok po kroku, złożyć wniosek w Systemie eBankNet.
 2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia>; (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (300+).
 3. Organ prowadzący w gminie wnioski o świadczenie "Rodzina 500+" np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, lub „Dobry start 300+” - ZUS, dokona analizy Twojego wniosku.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku przez organ prowadzący i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu "Rodzina 500+", a świadczenie „Dobry start 300+” w formie jednorazowej wypłaty zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pamiętaj:

 • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer Twojego rachunku bankowego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie do wypłaty świadczenia.
 • Przed wypełnieniem wniosku przygotuj niezbędne skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk, maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 630 KB, maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB, nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku, formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.
 • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub przez wskazany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia>;, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje, zgodnie z założeniami Programu "Rodzina 500+".
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący.

Instrukcja 500 +

Więcej informacji o świadczeniu 500+:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustaw o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.  

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus. 

Informacje o programie Rodzina 500+ znajdziesz także na stronach: 

ZUS - Baza wiedzy

rodzina500plus.gov.pl

obywatel.gov.pl