Program 500+ 300+

500+/300+

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie umożliwia swoim Klientom złożenie wniosku „Rodzina 500+” oraz wniosku „Dobry start 300+” przez Internet. Wnioski mogą złożyć osoby posiadające konto osobiste z dostępem do systemu eBankNet.

Program "Rodzina 500+" to wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Program obejmuje wszystkie dzieci do 18-go roku życia bez względu na dochód rodziny. Pieniądze wypłacane będą regularnie, co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Program "Dobry Start 300+" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20-tego lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24-tego roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w danym roku szkolnym idą do przedszkola lub tzw. "zerówki". Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących programu „Rodzina 500+” oraz „Dobry start 300+”, jak i wypełnienia wniosków zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie (np. MOPS, GOPS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci dane świadczenie.

Proces składania wniosku „Rodzina 500+” oraz wniosku „Dobry start 300+”:

 1. Zaloguj się do Systemu eBankNet, wybierz z menu: "Wnioski" / "Rodzina 500+" lub „Wyprawka 300+”, a następnie wypełnij odpowiedni wniosek (część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane).
  W załączeniu Instrukcja wypełniania wniosku jak krok po kroku, złożyć wniosek w Systemie eBankNet.

 2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).

 3. Organ prowadzący w gminie wnioski o świadczenie "Rodzina 500+" lub „Dobry start 300+”, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy Twojego wniosku.

 4. Po rozpatrzeniu wniosku przez organ prowadzący i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu "Rodzina 500+", a świadczenie „Dobry start 300+” w formie jednorazowej wypłaty zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pamiętaj:

 • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer Twojego rachunku bankowego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie do wypłaty świadczenia.

 • Przed wypełnieniem wniosku przygotuj niezbędne skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk, maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 630 KB, maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB, nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku, formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.

 • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub przez wskazany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.

 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje, zgodnie z założeniami Programu "Rodzina 500+".

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący.

Instrukcja 500 +

Informator Rodzina 500+

Krótki Informator 500 +

Plakat 500+

Ulotka 500+

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,18
WIBOR 3M - średnia 0,21

 

Kod  SWIFT/BIC: POLUPLPR

KURSY WALUT
 

Symbol Skup Sprzedaż
USD 3.7420 3.9286
EUR 4.4422 4.6679