Program 500+ 300+

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie umożliwia swoim Klientom złożenie wniosku „Rodzina 500+” oraz wniosku „Dobry start 300+” przez Internet. Wnioski mogą złożyć osoby posiadające konto osobiste z dostępem do systemu eBankNet.

Program "Rodzina 500+" to wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Program obejmuje wszystkie dzieci do 18-go roku życia bez względu na dochód rodziny. Pieniądze wypłacane będą regularnie, co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Program "Dobry Start 300+" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20-tego lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24-tego roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w danym roku szkolnym idą do przedszkola lub tzw. "zerówki". Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących programu „Rodzina 500+” oraz „Dobry start 300+”, jak i wypełnienia wniosków zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie (np. MOPS, GOPS, ZUS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci dane świadczenie.

Proces składania wniosku „Rodzina 500+” oraz wniosku „Dobry start 300+”:

  1. Zaloguj się do Systemu eBankNet, wybierz z menu: "Wnioski" / "Rodzina 500+" lub „Wyprawka 300+”, a następnie wypełnij odpowiedni wniosek (część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane).
    W załączeniu Instrukcja wypełniania wniosku jak krok po kroku, złożyć wniosek w Systemie eBankNet.
  2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia> (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (300+).
  3. Organ prowadzący w gminie wnioski o świadczenie "Rodzina 500+" np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, lub „Dobry start 300+” - ZUS, dokona analizy Twojego wniosku.
  4. Po rozpatrzeniu wniosku przez organ prowadzący i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu "Rodzina 500+", a świadczenie „Dobry start 300+” w formie jednorazowej wypłaty zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pamiętaj:

Instrukcja 500 +

Informator Rodzina 500+

Krótki Informator 500 +

Plakat 500+

Ulotka 500+