Zmiany od 1.07.2023 w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (dalej: Bank) wprowadza od 01 lipca 2023 r. zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych” (dalej: Regulamin). Wprowadzone zmiany polegają głównie na uwolnieniu transakcji niskokwotowych, realizowanych kartami w internecie, od obowiązku silnego uwierzytelniania za pomocą 3D Secure; podniesieniu do 1.000 zł limitu wypłat gotówkowych kartą Visa i Mastercard w ramach usługi cash back, podniesieniu dziennych maksymalnych limitów wypłat gotówkowych i limitów transakcji bezgotówkowych na kartach Visa i Mastercard, oraz dodajemy nowe powody wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynikające z przepisów prawa, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych - obowiązujący od 01.07.2023 r.