Express Elixir - dostępny w naszym Banku!!!

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie informuje Posiadaczy rachunków, że od 01.06.2022 r. uruchomiony został system przelewów natychmiastowych Express Elixir. Dyspozycję przelewu Express Elixir można złożyć po zalogowaniu się na swoje konto w system bankowości elektronicznej: systemie eBankNet / systemie eCorpoNet, lub logując się do swojej bankowości mobilnej (mBS Bank w Myszkowie), wybierając opcję przelewu natychmiastowego. Po zaakceptowaniu transakcji pieniądze trafią do odbiorcy nawet w kilka sekund – szybko i bezpiecznie. Express Elixir obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), odpowiadająca za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami w Polsce.

Aby móc złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie i realizował przelewy natychmiastowe (lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci).

  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
  • Przelew natychmiastowy realizowany jest w złotych (PLN).
  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.
  • Maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosi 5.000 zł, a maksymalny dzienny limit wynosi 10.000 zł.
  • Opłata za przelew Express Elixir pobierana jest zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane w złotych przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie”.

 Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir