Pamiętaj, że umysł może osiągnąć wszystko , w co sam uwierzy.
Wiadomość
 • Polityka plików cookies

  Ta strona używa plików cookies do zarządzania nawigacją oraz innymi funkcjami. Używając naszej strony zgadzasz się na to abyśmy umieścili ten rodzaj plików na Twoim urządzeniu.

  Zobacz politykę plików cookies

 
Lokata Plus PDF Drukuj


Lokata Systematycznego Oszczędzania pn. „LOKATA PLUS”

Lokata przeznaczona jest dla osób fizycznych (klientów indywidualnych), które chcą systematycznie oszczędzać niewielkie kwoty, które w długiej perspektywie czasu pozwolą zgromadzić znaczny kapitał oraz planują większe wydatki w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat.

Wpłacaj regularnie nawet niewielkie kwoty, których braku nie odczujesz w swoim codziennym domowym budżecie – a dzięki temu Twój kapitał z miesiąca na miesiąc będzie się powiększał.

Regularne oszczędzanie nawet niewielkich kwot, umożliwia spełnienie marzeń i planów:


 • wyjechać na wymarzone wakacje,
 • przeprowadzić remont domu lub mieszkania,
 • kupić samochód,
 • zapewnić dobry start dziecku – sfinansować studia, kupić mieszkanie (oszczędzanie dla dziecka pozwoli Ci zabezpieczyć jego przyszłość i sprawić, że rozpoczynając dorosłe życie, będzie na lepszej pozycji niż wielu jego rówieśników),
 • odłożyć na przyszłą emeryturę - sam musisz już teraz zadbać o swoją przyszłość, bo nie ma wątpliwości, że emerytura z ZUS oraz OFE, będzie znacząco niższa niż Twoje obecne dochody. Konsekwentnie odkładane niewielkie kwoty sprawią, że na emeryturze utrzymasz swój dotychczasowy standard życia.Charakterystyka „LOKATY PLUS”:

 • rachunek lokaty prowadzony jest bezpłatnie,
 • lokata jest atrakcyjnie oprocentowana - oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym wynoszące 80% stawki WIBID 1M* (dla terminu 1-miesięcznego). Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunku lokaty ustalana jest w trakcie trwania Umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym wysokość stawki WIBID 1M* dla celów oprocentowania lokaty w danym miesiącu stanowi średnią arytmetyczną stawki WIBID 1M* wyliczoną z notowań w okresie między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek w każdym z miesięcy kalendarzowych utrzymania lokaty, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, przy czym w dniu, w którym nie ma notowań, przyjmuje się do wyliczeń stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Stawka oprocentowania obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres obrachunkowy, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu obrachunkowego tj. ostatniego dnia miesiąca. W każdym okresie obrachunkowym, stopa oprocentowania lokaty (stopa procentowa) jest stała,
 • niska kwota pierwszej wpłaty, to tylko 100 zł,
 • minimalna obowiązkowa miesięczna wpłata to tylko 100 zł,
 • lokata deponowana jest na 6 miesięczny okres z możliwością automatycznego odnowienia lokaty na dowolną liczbę kolejnych okresów 6 miesięcznych,
 • wpłaty i wypłaty są bezpłatne,
 • możliwość dokonywania dowolnych dopłat środków do lokaty w ciągu trwania umowy,
 • odsetki dopisywane są do kapitału (podlegają kapitalizacji) po okresie zadeklarowania (utrzymania lokaty) lub w dniu likwidacji lokaty,
 • w przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, wypłacone odsetek stanowią sumę odsetek za poszczególne pełne okresy zadeklarowania utrzymania lokaty, a za pozostałe dni odsetki naliczane są według stopy obowiązującej w Banku dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie a’vista na dzień likwidacji,
 • bezpieczeństwo zgromadzonych pieniędzy zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Wystarczy tylko 100 zł miesięcznie aby oszczędzać!!!


Stawka WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowa uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBID jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

* - stawka WIBID 1M wg notowań GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem stawek referencyjnych, publikowanych na stronie https://gpwbenchmark.pl/


 
Copyright © 2020 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

SWIFT(BIC CODE): POLUPLPR


BFG

KFG