Ufaj Bogu, ale zamykaj kasę pancerną i samochód.
Wiadomość
 • Polityka plików cookies

  Ta strona używa plików cookies do zarządzania nawigacją oraz innymi funkcjami. Używając naszej strony zgadzasz się na to abyśmy umieścili ten rodzaj plików na Twoim urządzeniu.

  Zobacz politykę plików cookies

 
Gwarancja KFG PDF Drukuj

Gwarancje KFG

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie na podstawie umowy o współpracy zawartej między Bankiem BPS S.A. i zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów zabezpieczonych gwarancjami KFG.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 na okres do 31 grudnia 2020 r.:

 • maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu,

 • maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy,

 • stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.

Jednocześnie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),

 • forma pomocy: pomoc de minimis,

 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,

 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,

 • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),

 • opłata prowizyjna: 0% za pierwszy rok,

 • okres gwarancji:

- 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,

- 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,

 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).


 
Copyright © 2020 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

SWIFT(BIC CODE): POLUPLPR


BFG

KFG